Dům s pečovatelskou službou Sídliště

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Sídliště 124, 364 01 Toužim, Česko | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou Sídliště
Toužim Sídliiště 124Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Bytové hospodářství města Toužim příspěvková organizace zajišťuje správu bytového a nebytového fondu města (včetně uzavírání nájemních smluv na bytové a nebytové prostory) na celém správním území Toužim. Spravuje 16 bytových domů s 73 bytovými jednotkami. Z toho 3 domy s pečovatelskou službou.

Dům je ve vlastnictví města, o obsazení bytů rozhoduje Rada města Toužim, na základě podkladů sociálního odboru města.

Pečovatelská služba (PS) je terénní služba poskytovaná v domácnostech klientů na území města Toužim. Dále je poskytována v bytech v Domech s pečovatelskou službou (DPS) na adrese Malé náměstí 468, Sídliště 124, Školní 609.

V Domě s pečovatelskou službou, Malé náměstí 468 se nachází i středisko pečovatelské služby a místnost pečovatelek. Ke své činnosti PS využívá prádelnu a společenskou místnost,

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 354 224 509
+420 354 224 506
Sona.Simkova@touzim.cz
ivana.mikulova@touzim.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Toužim
Web: https://www.touzim.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Sídliště 124, 364 01 Toužim, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010