Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Bavlnářská 523, Podmoklice, 513 01 Semily, Česko | Liberecký kraj, Semily
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Semily soc služby Bavlnářská 523Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Penzion je umístěn v budově v ulici Bavlnářská 523, Semily, a to v 7. poschodí budovy Sociálních služeb. Penzion má celkem 12 bytů, z toho 4 z nich jsou dvoupokojové, určené především pro manželské páry.

Stravování

Stravování řeší obyvatelé Penzionu individuálně, lze využít sociální službu pečovatelské služby nebo výdejny obědů v budově “nového penzionu“ v ulici Bavlnářská 567, Semily.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Žádost o umístění je možné si vyzvednout a podat na sociálním odboru MěÚ Semily.

O přidělení bytu zvláštního určení rozhoduje Rada města Semily na doporučení sociální komise. Po rozhodnutí o přidělení bytu zvláštního určení je s nájemcem uzavřena řádná nájemní smlouva, smlouvu uzavírá nový nájemník se statutárním zástupcem organizace Sociální služby Semily.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 737 236 933
socialni@ddsemily.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Semily
Web: https://www.semily.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Bavlnářská 523, Podmoklice, 513 01 Semily, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010