Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Za Kostelem 583, 335 01 Nepomuk, Česko | Plzeň - jih, Plzeňský kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Nepomuk Za kostelem 583

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V DPS je k dispozici 52 bytů, z toho 15 bezbariérových a 3 dvoupokojové byty pro manželskou dvojici. Budova DPS je koncipována bezbariérově, s výtahem. Nachází se v klidné části města, v blízkosti náměstí. Obyvatelé DPS mají blízko do obchodu, na poštu, na úřady, autobusovou zastávku apod.

Stravování

Poskytovatel má uzavřenu smlouvu na odběr obědů s dodavatelem Hotel Pavlíček, Náměstí 180, Plánice. Dodavatel sám zajišťuje rozvoz obědů a vybírá si platbu za obědy,

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

O přidělování jednotlivých bytových jednotek a uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada města Nepomuk ,na základě žádosti zájemce a podle stanovených pravidel.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 371 591 437
dd.nepomuk@iex.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Nepomuk
Web: https://www.nepomuk.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Za Kostelem 583, 335 01 Nepomuk, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010