Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Nad Výtopnou 1010, 357 31 Horní Slavkov, Česko | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Horní Slavkov Nad výtopnou 1010Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

V domě Nad Výtopnou je 32 bytů. Dům je v majetku města Horní Slavkov. Žadatel, který se uchází o nájem bytu v DPS zašle vyplněnou žádost  na adresu Pečovatelské služby, příspěvkové organizace, Nad Výtopnou 1010 v Horním Slavkově, kde se žádost zároveň eviduje. O přidělení bytu v DPS Nad Výtopnou 1010 rozhoduje ředitelka Pečovatelské služby na základě doporučení MěÚ Sokolov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok, s možností prodloužení.

Terénní pečovatelská služba pracuje v domácnostech klientů, v DPS Poštovní a Nad Výtopnou a v sousedním městě Krásno.

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 352 698 316
ps.hslavkov@seznam.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Horní Slavkov
Web: https://www.hornislavkov.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Nad Výtopnou 1010, 357 31 Horní Slavkov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010