Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Tepelská 752/22, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, Česko | Cheb, Karlovarský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace

Dům s pečovatelskou službou
Mariánské Lázně Tepelská 22Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

 

 

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Terénní pečovatelskou službu poskytujeme v domácnostech obyvatel bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v organizaci (byty v 1.,5.,6.,7. patře).

Jedná se o bytové jednotky, zřízené městem Mariánské Lázně jako byty zvláštního určení, v rámci organizační struktury příspěvkové organizace Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, se sídlem Tepelská 752/22, 1., 5., 6., 7. patro objektu. Je zde 40 bytů, z toho 16 garsoniér a 24 bytů 1+1.

Vyhodnocení předložených žádostí a stanovení pořadí provádí a navrhuje Sociální komise – zástupci města a organizace. Návrh je předložen Radě města ke schválení.

 

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 354 416 245
spravce@dsml.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Web: https://www.dsml.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Tepelská 752/22, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010