Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: 28. října 1200/5, 410 02 Lovosice, Česko | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Lovosice 28. října 5Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Jedná se o tři domy:

Tzv. Staré domy: 28. října 475/7 a 28. října 474/9, 410 02 Lovosice. Kapacita je 31 bytů. Je to dvojblok. Nový dům je naproti přes ulici.

Tzv. Nový dům: 28 října 1200/5, 410 02 Lovosice. Kapacita je 24 bytů.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Domy jsou v majetku Města Lovosice. O obsazení bytů rozhoduje Rada města, na základě podkladů, které vyhotoví Pečovatelská služba Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace. Tato Pečovatelská služba zabezpečuje služby ve všech těchto třech domech.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Pečovatelská služba Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace:
Telefon:
+420 416 532 747
+420 739 028 725
E-mail:
socialni@ssmlovo.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Lovosice
Web: https://www.meulovo.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: 28. října 1200/5, 410 02 Lovosice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010