Dům s pečovatelskou službou Libušínská 13

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Libušínská 13, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česko | Kraj Vysočina, Žďár nad Sázavou
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou Libušínská 13
Žďár nad Sázavou Libušínská 13Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Pečovatelská služba poskytuje svoje služby celoročně, převážně v bytech svých uživatelů, které jsou v domech s pečovatelskou službou nebo kdekoli v katastru města. Město provozuje celkem čtyři domy s pečovatelskou službou: Haškova 12, Libušínská 13, Libušínská 11 a Libušínská 15.

V domě je 45 bytů 1+1 a 20 bytů 0+1.

Dům je v majetku města. Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou se podávají na sociální odbor MěÚ. O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada Města na základě žádosti zájemce, provedeného sociálního šetření a podle stanovených pravidel.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 602 966 524
+420 566 688 333
pecovatelska@socsluzbyzdar.cz
blanka.ricanova@zdarns.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Žďár nad Sázavou
Web: https://www.zdarns.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Libušínská 13, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010