Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Bohuslava Martinů 980, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, Česko | Pardubický kraj, Ústí nad Orlicí
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou, Lanškroun, B. MartinůDům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Pečovatelskou službu vykonává Pečovatelská služba Sociální služby Lanškroun.

Dům je v majetku města Lanškroun. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu vede seznam žadatelů o umístění do DPS.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předloží Radě města Lanškroun návrh na usnesení pro přidělení bytu v DPS a následně pak předá usnesení o přidělení bytu v DPS Městskému bytovému podniku Lanškroun, s. r. o., ten vyzve klienta a uzavře s ním nájemní smlouvu na předmětný byt.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Město:
Telefon:
+420 465 385 111
E-mail:
podatelna@lanskroun.eu
Pečovatelská služba:
Telefon:
+420 465 503 006
+420 739 455 274
E-mail:
soc.pracovnik2@soslla.cz
Sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Lanškroun
Web: https://www.lanskroun.eu
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Bohuslava Martinů 980, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010