Domov pokojného stáří

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Kostelec u Jihlavy, Česko | Jihlava, Kraj Vysočina
Zřizovatel: Město

Domov pokojného stáří
Kostelec u JihlavyDům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V objektu se nachází 7 bytových jednotek 1+0, všechny mají samostatné sociální zařízení, vybavené jsou kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří a vestavěnou skříní. Jedna bytová jednotka je určená do užívání imobilního občana. Bytové jednotky pro uživatele a zázemí pečovatelských služeb najdete v přízemí nově zrekonstruované budovy.

Další informace

Provozní místnosti Charitní pečovatelské služby se nacházejí v pronajmutých prostorách tohoto Domu s pečovatelskou službou.

Žadatel, který má zájem o bydlení v domě s pečovatelskou službou, jedná se zástupci obce.

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 567 316 291
E-mail:
starostka@kostelec-u-jihlavy.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Obec Kostelec
Web: https://www.kostelec-u-jihlavy.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Kostelec u Jihlavy, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010