Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Sklepní 526, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, Česko | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Hrušovany Sklepní 526Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Zařízení disponuje 32 bytovými jednotkami, z toho 26 jednotek je o velikosti 1+kk a 6 bytových jednotek o velikosti 1+1. Čtyři byty jsou bezbariérové, 6 bytů je určeno pro 2 osoby. DPS je třípodlažní budova vybavena výtahem. Přístup do zařízení je plně bezbariérový.

Stravování

Součástí objektu je školní jídelna s možností stravování klientů DPS.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Zájemci o nájemní byt v DPS vyplní a předloží odbornému zaměstnanci městského  úřadu žádosti. Žádosti přijímá  odborný zaměstnanec MěÚ. Uchazeči o byt v Domě s pečovatelskou službou  vybíráni a přijímáni podle  Zásad, které schválila Rada města Hrušovany nad Jevišovkou.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Pečovatelská služba:
Telefon:
+420 539 086 004


Telefon:
+420 515 200 463
E-mail:
gerspitzerova@hrusovany.cz
Městský úřad příjem žádostí o DPS . Zajišťuje správu bytů.


Telefon:
+420 515 229 870
+420 725 534 863
E-mail:
miklikova@hrusovany.cz
Zaměstnanec MěÚ zajišťuje Správu Domu s pečovatelskou službou.


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Hrušovany nad Jevišovkou
Web: http://m.hrusovany.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Sklepní 526, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010