Dům s pečovatelskou službou Hedvábnice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Hostovského 36, 549 31 Hronov, Česko | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel: Město  | Kapacita: 17 bytů míst

Dům s pečovatelskou službou Hedvábnice
Domov pro seniory, Hronov, HostovskéhoDům s pečovatelskou službou  je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V budově je 17 bytů.

Další informace

Dům je v majetku Města Hronov. Odbor sociálně zdravotní přijímá žádosti o umístění. O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje RM na základě doporučení sociální komise. Mezi kritéria přijetí patří i trvalý pobyt v Hronově minimálně 5 let a uvolnění bytu v majetku Města Hronov.

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu

Pečovatelskou službu zajišťuje odbor sociálně zdravotní Městského úřadu v Hronově.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 491 482 716
E-mail:
socialni-odbor@mestohronov.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
MĚSTO HRONOV
Web: https://www.mestohronov.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Hostovského 36, 549 31 Hronov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010