Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Sportovní 500, 394 03 Horní Cerekev, Česko | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Horní Cerekev Sportovní 500Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Město Horní Cerekev (www.hornicerekev.cz) je vlastníkem dvou domů s pečovatelskou službou v Rybniční a Sportovní ulici.

Dům je dvoupatrový, má bezbariérový přístup a má výtah. V tomto domě se nachází 16 bytů rovněž vybavených kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, vlastní koupelnou a WC. Nachází se zde také kancelář a technické prostory pro Charitní pečovatelskou službu Horní Cerekev, prádelna se sušárnou, koupelna.

 

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Každý měsíc v předem určený den oba domy s pečovatelskou službou navštěvuje pedikérka.

Ostatní vybavení bytu si zajistí nájemník sám. Nájemní smlouvu na byty uzavírá s nájemníky obec podle postupu při podávání žádosti do DPS.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 565 396 495,
+420 728 025 405
E-mail:
mistostarosta@hornicerekev.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Horní Cerekev
Web: https://www.hornicerekev.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Sportovní 500, 394 03 Horní Cerekev, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010