Dům pokojného stáří sv. Kryštofa

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Sokolská 68, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí, Česko | Pardubický kraj, Ústí nad Orlicí
Zřizovatel: Církevní organizace

Dům pokojného stáří sv. Kryštofa
Dům s pečovatelskou službou Dům pokojného stáří sv. KryštofaDům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 50 let, které jsou schopny samostatného bydlení a jsou příjemcem starobního nebo invalidního důchodu. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Dům pokojného stáří nabízí ubytování v 18 samostatných malometrážních bytových jednotkách.

Stravování

Nezajišťujeme stravování, ale jsme schopni pomoci s jeho objednáním u komerční firmy.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Přednostně se přijímají osoby z okresu Ústí nad Orlicí.  O přijetí rozhoduje komise Oblastní charity Ústí nad Orlicí.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 730 804 220
E-mail:
dps@uo.hk.caritas.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Web: https://uo.charita.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Sokolská 68, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010