Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Špreňarova 1053, 547 01 Náchod, Česko | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 4 míst

Odlehčovací služba
Domov pro osoby se zdravotním postižením, NáchodOdlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností žijících v Královéhradeckém kraji, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Klient má zajištěnu péči, vycházející z jeho potřeb a zvyklostí, zpravidla v rozsahu do tří měsíců v roce.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 491 423 154
+420 735 792 292
E-mail:
vrchnisestra@betanie-na.cz
Vedoucí služby


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Diakonie ČCE - středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě
Web: https://betanie.diakonie.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení objektu

Jídelny
Zahrada
Kaple

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Duchovní péče
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla

Adresa zařízení: Špreňarova 1053, 547 01 Náchod, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010