Jedličkův ústav Liberec

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Jestřábí 930/6, Staré Město, 460 01 Liberec, Česko | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace

Jedličkův ústav Liberec
Liberec Jestřábí 930Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Pětipodlažní budova je vzdálená 250 m od hlavní budovy Jedličkova ústavu. Ve třech nadzemních podlažích je na každém patře společenská místnost, kuchyň, k dispozici je také společná jídelna, bezbariérová koupelna a toalety U domu je prostorná zahrada s hřištěm a ohništěm.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče je klientům zajišťována prostřednictvím zdravotních sester v sociálních službách, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Aktivizace, vzdělávání

Zařízení je vybaveno relaxačními a polohovacími pomůckami, kuličkovým bazénkem, elektrickými zvedacími zařízeními, volnočasovými materiály, herními materiály, didaktickými potřebami a elektronikou (DVD, PC, přenosná rádia).

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Klienti mohou v dopoledních hodinách navštěvovat Centrum denních služeb sídlící v hlavním areálu Jedličkova ústavu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let

Typ zařízení

domov pro os. se zdr. postižením

Kontakty

+420 485 146 039
jitka.buriankova@ju-lbc.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Web: https://www.jedlickuv-ustav-liberec.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Jestřábí 930/6, Staré Město, 460 01 Liberec, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010