Stacionář sv. Anežky České pro seniory - denní

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Cajthamlova 169, Zavadilka, 266 01 Beroun, Česko | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 11 míst

Stacionář sv. Anežky České pro seniory - denní
Beroun dům Charity Cajthamlova 169Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Služba je určena pro seniory od 60 let z Berouna a okolí. Je vhodná zejména pro seniory s poruchami paměti (způsobenými např. Alzheimerovou chorobou).


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

Telefon:
+420 313 030 430,
+420 732 373 196
E-mail:
veronikaf.fchberoun@seznam.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Charita Beroun
Web: https://beroun.charita.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Cajthamlova 169, Zavadilka, 266 01 Beroun, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010