Denní stacionář Mateřídouška

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Školní 737, 357 35 Chodov, Česko | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel: Nezisková organizace

Denní stacionář Mateřídouška
Chodov Školní 737Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Aktivizace, vzdělávání

Snoezelenová místnost vybavená nejmodernějším interaktivním dataprojektorem s pevnou tabulí, vyhřívaným vodním lůžkem, světelnými vodními sloupy, světelnými projektory, světelnými vlákny, speciálními UV světly, sedacími vaky a speciálním stanem, místnost je určena především pro uživatele s těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením a pro uživatele s poruchou autistického spektra.

Místnost muzikoterapie, místnost je vybavena sadou hudebních nástrojů pro muzikoterapii, čabrakou, sedacími vaky a slouží k individuální i skupinové muzikoterapii.

Zácvičná kuchyň; Pěstitelství; Práce s výpočetní technikou; Logopedická asistence; Arteterapie; Hudebně dramatická pásma; Rehabilitační péče; Bazální stimulace; Canisterapie; „Hipoterapie: Zooterapie;

Další informace

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Uživatelé a jejich rodiny mohou využít svozovou službu, kterou formou fakultativní činnosti nabízí denní centrum.

Budova stacionáře je součástí areálu 5. MŠ Chodov ve Školní ulici č.p. 737 a jedná se o budovu bývalých jeslí.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

+420 352 665 992
info@dcmat.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Web: http://www.dcmat.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení objektu

Snoezelenová místnost
Jídelny
Kuchyně
Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Školní 737, 357 35 Chodov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010