Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Fügnerova 1668, 440 01 Louny, Česko | Louny, Ústecký kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 15 míst

Denní stacionář
Městská PS Fugnerova 1668

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Vybavení denního stacionáře:

     

  • denní místnost s učebnou, vybavená obývacím koutem, pracovními stoly pro zájmovou činnost, TV, knihovnou a počítači sloužící k výkonu výchovně vzdělávací a zájmové činnosti nebo odpočinku
  •  

  • cvičná kuchyňka vybavená kuchyňskou linkou a elektrospotřebiči, která slouží k nácviku klientů připravovat jednoduchá jídla, přípravě svačiny a nápojů apod.
  •  

  • tělocvična sloužící k pohybovým aktivitám

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

+420 415 652 402
stacionar-lunacek@mpslouny.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
Web: http://www.mpslouny.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Fügnerova 1668, 440 01 Louny, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010