Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž, Česko | Kroměříž, Zlínský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst

Denní stacionář
Odlehčovací služba Barborka, pobytová, KroměřížDenní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Zařízení je postaveno v okrajové městské části města Kroměříže v bytové zástavbě. Ostatní veřejná zařízení a instituce jsou dostupná pěšky (vzdálenost 20 až 30 minut) či bezbariérovou MHD, jejíž zastávka je v bezprostřední blízkosti domova.

Denní stacionář se nachází v prostorách Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka ve 2. patře hlavní budovy. Denní stacionář je ambulantní službou.

Stravování

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

Aktivizace, vzdělávání

Uživatelé denního stacionáře zde nacházejí sebeuplatnění formou pracovních terapií, navazováním nových sociálních kontaktů s možností dalšího rozvoje osobnosti a osvojení sociálních dovedností, které jsou nezbytné pro běžný život.

Pracovně výchovná činnost – rozvoj manuálních dovedností (kreativní tvorba)

Nácvik a upevňování motorických , psychických a sociálních schopností a dovedností

Vytvoření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění - výuka, opakování a prohlubování znalostí na PC (plně vybavená počítačová služebna s možností využití internetu, obsluha kopírovacího stroje, využití DVD přehrávače a dataprojektoru).

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Uživatel má k dispozici vybavený prostor stacionáře, včetně sociálního zázemí, šatnu na odkládání osobních věcí, prostor určený k odpočinku, kuchyňku, počítačovou místnost, centrální jídelnu a zahradu.

Průměrný věk uživatelů 34 let. Věková struktura uživatelů je 19 - 64 let


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

Telefon:
+420 573 509 551-2
+420 720 998 431
E-mail:
stacionar@sskm.cz
koordinátorka denního stacionáře


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Web: https://www.sskm.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení objektu

Jídelny
Kuchyně
Zájmová kuchyňka
Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010