Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Jateční 870/41, 400 01 Ústí nad Labem-město-Klíše, Česko | Ústecký kraj, Ústí nad Labem
Zřizovatel: Nezisková organizace

Denní stacionář
Ústí Jateční 41

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Denní stacionář je provozován v bezbariérovém, rodinném prostředí v nově a moderně zrekonstruovaném Domě sociálních služeb.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

+420 797 991 472
soc.pracovnik@helias.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Web: www.helias.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Jateční 870/41, 400 01 Ústí nad Labem-město-Klíše, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010