Denní stacionář

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Bezručova 928, Beroun-Město, 266 01 Beroun, Česko | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 25 míst

Denní stacionář
Beroun Bezručova 928Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Aktivizace, vzdělávání

Běžnou součástí naší služby je používání bazální stimulace a alternativní a augmentativní komunikace. Uživatelé denního stacionáře také mohou každý den využívat speciální místnost snoezelen.

V rámci této služby nabízíme nejen základní péči, ale také péči nadstandardní – terapie, rehabilitační aktivity, vzdělávání se speciálním pedagogem, bezbariérovou dopravu a další.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 606 893 536
E-mail:
vedouci.ds@dobromysl.org
vedoucí denního stacionáře


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Dobromysl, z.ú.
Web: https://www.dobromysl.org/
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení objektu

Snoezelenová místnost

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Bezručova 928, Beroun-Město, 266 01 Beroun, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010