Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Úslavská 75, 326 00 Plzeň 2-Slovany, Česko | Plzeň - město, Plzeňský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 5 míst

Denní stacionář
Domovinka Úslavská 75Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Aktivizace, vzdělávání

Snažíme se aktivně využívat volný čas klientů, ať už procházkami, trénováním paměti, cvičením jógy.Několikrát ročně probíhají akce společné pro naše klienty, jejich vnoučata a děti našich zaměstnanců.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Denní stacionář pro seniory má sídlo v I. patře budovy TJ LOKO. Prostory DS jsou bezbariérové.

Služby DS poskytujeme pro klienty města Plzeň a jeho blízkého okolí.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

Telefon:
+420 733 677 099
E-mail:
socialni@domovinka.cz
Sociální pracovník stacionáře, příjem klientů, sociální šetření, administrativa spojená s pobytem.


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.
Web: https://www.domovinka.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Úslavská 75, 326 00 Plzeň 2-Slovany, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010