Odlehčovací služba Společně proti času

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Kochova 1185, 430 01 Chomutov, Česko | Chomutov, Ústecký kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace

Odlehčovací služba Společně proti času
Chomutov Kochova 1185Odlehčovací služby je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Odlehčovací služba je poskytována v domácnostech občanů zejména na území města Chomutova a jeho přilehlých obcí.

Poliklinika 2. podlaží, chodba C, číslo dveří 204.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 474 447 817
+420 734 827 199
E-mail:
spolecneproticasu@seznam.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Společně proti času, o.p.s.
Web: http://www.spolecneproticasu.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Kochova 1185, 430 01 Chomutov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010