Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice, Česko | Praha - západ, Středočeský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst

Denní stacionář
Průhonice důmDenní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Stravování

Domov má vlastní kuchyni

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Přímo v zařízení působí praktický lékař.

Aktivizace, vzdělávání

Základními kameny aktivizačních činností jsou reminiscenční terapie, tréninky paměti, muzikoterapie. K aktivizaci slouží i speciálně vybavené místnosti pro rehabilitaci, relaxační a kondiční cvičení, terapeutické vaření a pečení, výtvarný ateliér, keramické dílny. Naši klienti navíc pravidelně navštěvují fototerapeutickou pláž, která kromě jiného pozitivně ovlivňuje náladu a pomáhá při nespavosti.

Proškolený personál při své práci využívá různých metod a způsobů přístupu a komunikace s klientem pomocí bazální stimulace a prvků validace.

Další informace

Klient má možnost se pravidelně účastnit bohoslužby v zařízení.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

Telefon:
+420 774 774 065
E-mail:
socialni.pruhonice@alzheimercentrum.cz
Sociální pracovník


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.
Web: https://www.alzheimercentrum.cz/pruhonice
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010