SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5564 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov pro seniory Vesna

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová - Lutyně | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 168 míst
Telefon: +420 596 511 975 - 6  | e-mail: sekretariat@domovvesna.cz

Uživateli domova se mohu stát osoby, které jsou seniorského věku, starší 60 let, mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ve vlastním prostředí, ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami. Přednostně přijímáme zájemce z Orlové.

Detailní informace

Domov Vesna, Orlová-Lutyně, Kpt. Jaroše 999

Domov se zvláštním režimem Vesna

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová - Lutyně | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst
Telefon: +420 596 511 975 - 6  | e-mail: sekretariat@domovvesna.cz

Domov se zvláštním režimem je určen osobám starším 55 let s duševním onemocněním nebo které mají snížené poznávací schopnosti z důvodu onemocnění stařecké či Alzheimerovy demence, demence vaskulární, smíšené nebo jiného typu.

Detailní informace

Domov Vesna, Orlová-Lutyně, Kpt. Jaroše 999

Domov pro seniory Otín

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 104 míst
Telefon: +420 384 320 124  | e-mail: socialni1@dsjh.cz

Domov pro seniory je určen pro osoby od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.  Při poskytnutí služby mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči.

Detailní informace

Jindřichův Hradec, Otín 103

Domov pro seniory České Velenice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Vitorazská 54, 378 10 České Velenice | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 66 míst
Telefon: +420 384 794 381  | e-mail: vedouci@dsvelenice.cz

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku, především z Jihočeského kraje, kteří z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu jiné fyzické osoby a jsou schopny komunikovat v českém nebo slovenském jazyce, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči, kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách  nebo kteří jsou převážně nebo úplně imobilní

Detailní informace

České Velenice, Vitorazská 54

Domov pro seniory Dačice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Antonínská 101, 380 01 Dačice II | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 73 míst
Telefon: +420 384 495 122  | e-mail: info@dsdacice.cz

Domov seniorů Dačice poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu pobytovou sociální službu občanům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou již trvale žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se zejména o seniory a osoby se zdravotním postižením ve věku od 55 let.

Detailní informace

Dačice, Antonínská 101

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 605 288 037  | e-mail: technik@cssjh.cz

Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Detailní informace

Jindřichův Hradec, Česká 1175

Domov pro seniory Třeboň

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 72 míst
Telefon: +420 384 389 217  | e-mail: socialni@dstrebon.cz

Domov seniorů Třeboň poskytuje pobytovou službu osobám starším 55 let především z Jihočeského kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám, které potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.

Detailní informace

Třeboň, Daskabát 306/II

Pečovatelská služba POHODA Netolice

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Budějovická 159, 384 11 Netolice | Jihočeský kraj, Prachatice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 80 + 9 míst
Telefon: +420 388 385 316  | e-mail: socialni2.pohoda@netolice.cz

Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům v jejich domácnostech.  Péči zajišťují terénní pečovatelky, které navštěvují klienty v jejich domácnostech, zpravidla se jedná o dovoz oběda, běžný nákup, úklid domácnosti. Péči poskytujeme osobám se sníženou schopností zajistit si běžné životní potřeby z důvodu věku a nepříznivé životní situace.

Detailní informace

Netolice, Budějovická 159

Domov pro seniory POHODA Netolice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Budějovická 159, 384 11 Netolice | Jihočeský kraj, Prachatice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 84 míst
Telefon: +420 388 385 316  | e-mail: socialni1.pohoda@netolice.cz

Posláním Domova pro seniory Pohoda v Netolicích je poskytovat pobytové sociální služby, včetně ošetřovatelské péče, seniorům a ostatním osobám ve věku nad 50 let, které z důvodu ztráty schopnosti zajistit si základní životní potřeby nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Upřednostňují se žadatelé z regionu Netolicko – Lhenicko a Jihočeského kraje.

Detailní informace

Netolice, Budějovická 159

Domov pro osoby se zdravotním postižením Ambrosie

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Školní 1286 ,735 14 Orlová - Lutyně | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 49 míst
Telefon: +420 604 818 726  | e-mail: domov@ambrosie.cz

Poskytujeme celoroční ubytování, stravování, zdravotní a ošetřovatelské péči klientům se zdravotním postižením, vyžadujícím celodenní péči.

Detailní informace

Orlová, Školní 1286

Domácí zdravotní péče S.O.S.

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Školní 1286, 735 14 Orlová - Lutyně | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost
Telefon: +420 739 572 730  | e-mail: sos@ambrosie.cz

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.  

Detailní informace

Orlová, Školní 1286

Domov se zvláštním režimem Ambrosie

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Školní 1286, Lutyně, 735 14 Orlová, Česko | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 89 míst
Telefon: +420 604 818 726  | e-mail: domov@ambrosie.cz

Domov AMBROSIE poskytuje celoroční ubytování, stravování, zdravotní a ošetřovatelské péči klientům se zdravotním postižením, vyžadujícím celodenní péči.

Detailní informace

Orlová, Školní 1286
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010