SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 4847 položek. Každým dnem přibývají nové.

Seniorcentrum Pohoda

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Teplice | Teplice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 49 míst

 
Domov pro seniory je určen seniorům ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním Domova pro seniory je umožnit seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, prožít důstojný život a zajistit nepřetržitou 24 hodinovou péči.

Podrobné informace

Dubí, Ruská 292/2a

Domov Vesna

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová - Lutyně | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 168 míst

 
Uživateli domova se mohu stát osoby, které jsou seniorského věku, starší 60 let, mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ve vlastním prostředí, ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami. Přednostně přijímáme zájemce z Orlové.

Podrobné informace

Domov Vesna, Orlová-Lutyně, Kpt. Jaroše 999

Domov Vesna

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová - Lutyně | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst

 
Domov se zvláštním režimem je určen osobám starším 55 let s duševním onemocněním nebo které mají snížené poznávací schopnosti z důvodu onemocnění stařecké či Alzheimerovy demence, demence vaskulární, smíšené nebo jiného typu.

Podrobné informace

Domov Vesna, Orlová-Lutyně, Kpt. Jaroše 999

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II. | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 15 míst

 
Posláním denního stacionáře je nabídnout lidem s postižením možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které si sami vyberou, které rádi dělají, které jim v životě mohou k něčemu být a které běžně dělají lidé bez postižení. Denní stacionář není „náhradou“ běžného života, ale příležitostí pro to, aby se lidé s postižením udrželi nebo vrátili do běžného života, do svého společenství. Přednostně jsou uspokojovány žádosti osob s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Podrobné informace

DST Jindřichův Hradec

Domov seniorů

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 104 míst

 
Domov pro seniory je určen pro osoby od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.  Při poskytnutí služby mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči.

Podrobné informace

Jindřichův Hradec, Otín 103

Domov seniorů

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Vitorazská 54, 378 10 České Velenice | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 66 míst

 
Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku, především z Jihočeského kraje, kteří z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu jiné fyzické osoby a jsou schopny komunikovat v českém nebo slovenském jazyce, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči, kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách  nebo kteří jsou převážně nebo úplně imobilní

Podrobné informace

České Velenice, Vitorazská 54

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Antonínská 101, 380 01 Dačice II | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst

 
Posláním denního stacionáře je nabídnout občanům starším 55 let s trvalým pobytem v Jihočeském kraji, kteří nemohou nebo nechtějí být v pracovních dnech sami doma možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které si sami vyberou a které rádi dělají, v prostorách nového domova seniorů.

Podrobné informace

Dačice, Antonínská 101

Domov seniorů

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Antonínská 101, 380 01 Dačice II | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 73 míst

 
Domov seniorů Dačice poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu pobytovou sociální službu občanům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou již trvale žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se zejména o seniory a osoby se zdravotním postižením ve věku od 55 let.

Podrobné informace

Dačice, Antonínská 101

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Podrobné informace

Jindřichův Hradec, Česká 1175

Domov seniorů

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 72 míst

 
Domov seniorů Třeboň poskytuje pobytovou službu osobám starším 55 let především z Jihočeského kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám, které potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.

Podrobné informace

Třeboň, Daskabát 306/II

Pečovatelská služba POHODA Netolice

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Budějovická 159, 384 11 Netolice | Jihočeský kraj, Prachatice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 80 + 9 míst

 
Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům v jejich domácnostech.  Péči zajišťují terénní pečovatelky, které navštěvují klienty v jejich domácnostech, zpravidla se jedná o dovoz oběda, běžný nákup, úklid domácnosti. Péči poskytujeme osobám se sníženou schopností zajistit si běžné životní potřeby z důvodu věku a nepříznivé životní situace.

Podrobné informace

Netolice, Budějovická 159

Domov pro seniory POHODA Netolice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Budějovická 159, 384 11 Netolice | Jihočeský kraj, Prachatice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 84 míst

 
Posláním Domova pro seniory Pohoda v Netolicích je poskytovat pobytové sociální služby, včetně ošetřovatelské péče, seniorům a ostatním osobám ve věku nad 50 let, které z důvodu ztráty schopnosti zajistit si základní životní potřeby nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Upřednostňují se žadatelé z regionu Netolicko – Lhenicko a Jihočeského kraje.

Podrobné informace

Netolice, Budějovická 159

Domov Ambrosie

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Školní 1286 ,735 14 Orlová - Lutyně | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 49 míst

 
Poskytujeme celoroční ubytování, stravování, zdravotní a ošetřovatelské péči klientům se zdravotním postižením, vyžadujícím celodenní péči.

Podrobné informace

Orlová, Školní 1286

Domácí zdravotní péče S.O.S.

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Školní 1286, 735 14 Orlová - Lutyně | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost

 
Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.  

Podrobné informace

Orlová, Školní 1286

Domov Ambrosie

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Školní 1286, Lutyně, 735 14 Orlová, Česko | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 89 míst

 
Domov AMBROSIE poskytuje celoroční ubytování, stravování, zdravotní a ošetřovatelské péči klientům se zdravotním postižením, vyžadujícím celodenní péči.

Podrobné informace

Orlová, Školní 1286
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010