SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5523 položek. Každým dnem přibývají nové.

Pečovatelská služba Rotalova

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Rotalova 13 - Brno-sever | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 770 110 290  | e-mail: jilkova@cssbrno.cz

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30. Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.
Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Detailní informace

Brno rotalova 13_i

Denní stacionář Domovinka Kabátníkova

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | stacionáře denní
Adresa: Kabátníkova 220/8, 602 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 777 483 016  | e-mail: krestanova@cssbrno.cz

Posláním služby je nabídnout dospělým lidem s mentálním postižením možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které vedou k jejich vnitřnímu uspokojení, osobnímu rozvoji a jsou srovnatelné s životem jejich vrstevníků. Služby poskytované těmto lidem umožňují pečujícím osobám zůstat ekonomicky aktivní. Službu poskytujeme osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou podporu či pomoc jiné fyzické osoby.

Detailní informace

Brno kabatnikova 8

Denní stacionář Domovinka Vojtova

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | stacionáře denní
Adresa: Vojtova 1030/7, 639 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon:  | e-mail: kavalcova@cssbrno.cz

Posláním služby je nabídnout dospělým lidem s mentálním postižením možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které vedou k jejich vnitřnímu uspokojení, osobnímu rozvoji a jsou srovnatelné s životem jejich vrstevníků. Služby poskytované těmto lidem umožňují pečujícím osobám zůstat ekonomicky aktivní. Službu poskytujeme osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou podporu či pomoc jiné fyzické osoby.

Detailní informace

Vojtova 1030_7 Brno

Denní stacionář Domovinka Horova

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | stacionáře denní
Adresa: Horova 200/77, 616 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 35 míst
Telefon: +420 543 245 450  | e-mail: zourkova@cssbrno.cz

Posláním služby je nabídnout dospělým lidem s mentálním postižením možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které vedou k jejich vnitřnímu uspokojení, osobnímu rozvoji a jsou srovnatelné s životem jejich vrstevníků. Služby poskytované těmto lidem umožňují pečujícím osobám zůstat ekonomicky aktivní. Službu poskytujeme osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou podporu či pomoc jiné fyzické osoby.

Detailní informace

Brno horova 200_77

Pečovatelská služba Jamborova

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Jamborova 61 - Brno-Židenice | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 724 557 807  | e-mail: holikova@cssbrno.cz

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30. Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.
Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Detailní informace

Brno jamborova 3253_61

Pečovatelská služba Horova

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Horova 77 - Brno-Žabovřesky | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 777 356 907  | e-mail: soukalova@cssbrno.cz

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30. Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.
Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Detailní informace

Brno horova 200_77_1

Pečovatelská služba Ptašínského

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Ptašínského 9/11 - Brno-Královo Pole | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 778 726 938  | e-mail: mensikova@cssbrno.cz

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30. Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.
Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Detailní informace

Brno ptašínského 9_11

Pečovatelská služba Vondrákova

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Vondrákova 9 - Brno-Bystrc | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 602 595 256  | e-mail: illeova@cssbrno.cz

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30. Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.
Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Detailní informace

Vondrákova 9 Brno

Denní stacionář Srdíčko

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | stacionáře denní
Adresa: Šelepova 2231/5, 602 00 Brno - Žabovřesky | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 21 míst
Telefon: +420 549 240 496  | e-mail: srdicko@cssbrno.cz

Podporujeme smysluplný a plnohodnotný život lidí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a s přidruženými vadami. Naše služby podporují samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle klientů na základě individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib. Posláním naší služby je poskytnout uživatelům potřebnou denní péči a posilovat jejich samostatnost tak, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí, se svou rodinou. Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého či středně těžkého stupně mentálního postižení a s přidruženými vadami.

Detailní informace

Brno, Šelepova 2231/5

Týdenní stacionář Srdíčko

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením, stacionáře týdenní
Adresa: Šelepova 2231/5, 602 00 Brno - Žabovřesky | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 12 míst
Telefon: +420 549 240 496  | e-mail: srdicko@cssbrno.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny. Podporujeme smysluplný a plnohodnotný život lidí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a s přidruženými vadami. Osoby se zdravotním postižením ve věku 16 - 70 let s možností dožití, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého a středně těžkého stupně mentálního postižení a s přidruženými vadami.

Detailní informace

Brno, Šelepova 2231/5

Denní stacionář Nojmánek

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | stacionáře denní
Adresa: Neumannova 251/11, 602 00 Brno - Pisárky | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 16 míst
Telefon: +420 543 245 450  | e-mail: nojmanek@cssbrno.cz

Posláním služby je nabídnout dospělým lidem s mentálním postižením možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které vedou k jejich vnitřnímu uspokojení, osobnímu rozvoji a jsou srovnatelné s životem jejich vrstevníků. Služby poskytované těmto lidem umožňují pečujícím osobám zůstat ekonomicky aktivní. Službu poskytujeme osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou podporu či pomoc jiné fyzické osoby.

Detailní informace

Neumanova 251_11_Brno_i

Týdenní stacionář Nojmánek

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | stacionáře týdenní
Adresa: Neumannova 251/11, 602 00 Brno - Pisárky | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 3 míst
Telefon: +420 543 245 450  | e-mail: nojmanek@cssbrno.cz

Posláním služby je zachovat dospělým lidem s mentálním postižením běžný způsob života v bezpečném prostředí během pracovního týdne nezávisle na své rodině či pečující osobě, přičemž klientům umožňujeme kontakt s vrstevníky a  nabízíme činnosti vedoucí k aktivnímu životu za předpokladu udržení či získání návyků a dovedností. Službu poskytujeme osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou podporu či pomoc jiné fyzické osoby.

Detailní informace

Neumanova 251_11_Brno_i

Pečovatelská služba Borůvka

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Husova 274, 374 01 Trhové Sviny | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 732 691 051  | e-mail: info@boruvka-borovany.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

husova 274 Trhové sviny

Denní stacionář Sedlec

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Roztocká 13/33,160 00 Praha 6 - Sedlec | Praha, Praha (hl.m.), Praha 6
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 233 324 363  | e-mail: SDM.SEDLEC@seznam.cz

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Praha 6 Sedlec, Roztocká 33

Týdenní stacionář Štěchovice

Typ zařízení/služby: | stacionáře týdenní
Adresa: Masečín 119, 252 07 Štěchovice - Masečín, | Praha - západ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 724 110 441  | e-mail: hromadkova@css-hvozdy.cz

Týdenní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Štěchovice, Masečín 119

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Sportovní 556, 357 33 Loket | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost
Telefon: +420 352 628 698  | e-mail: hajna@dop-hc.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Loket, Sportovní 556
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010