Pečovatelská služba

Adresa: Janovská 486, Praha 10 – Horní Měcholupy | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Nezisková organizace

Janovská DPSPečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči. Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány zejména seniorům na území MČ Praha 15.

Další informace

Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány zejména seniorům na území MČ Praha 15 (Horní Měcholupy, Hostivař, Košík), Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Petrovice a Dubeč a dále v Domě s pečovatelskou službou Janovská 486.

Obědy jsou rozváženy v termonádobách uživatelům pečovatelských služeb do jejich domácností na území Prahy 15.

Obědy jsou poskytovány 7 dní v týdnu včetně svátků.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

terénní pečovatelská služba

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 725 927 131
E-mail:
pecovatelskasluzba@csop-praha15.cz
koordinátorka pečovatelské služby

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, Parmská 390, 109 00 Praha 10
Web: https://www.csop-praha15.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Janovská 486, Praha 10 – Horní Měcholupy

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010