Pečovatelská služba

Adresa: U Staré školy 114/4, 110 00 Praha 1 | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Soukromá společnost

LUSI U staré školy 4Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

V případě zájmu o kompenzační pomůcky, Vám je zajistíme, buď formou zapůjčení z našeho inventáře anebo zprostředkujeme koupi za zvýhodněnou cenu od našich smluvních dodavatelů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 224 817 914
E-mail:
lusiadp@seznam.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Soukromá společnost
Agentura domácí péče LUSI s.r.o., U Staré školy 114/4, 110 00 Praha 1
Web: http://www.lusi.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: U Staré školy 114/4, 110 00 Praha 1

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010