Pečovatelská služba, Litoměřice

Adresa: Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel: Církevní organizace

Pečovatelská služba, Litoměřice 1Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Stravování

Obědy odebíráme z Jídelny domova pro seniory - Domov na Dómském pahorku v ulici Zahradnická 1534/4 a rozvážíme na území města Litoměřice vlastními auty. Obědy jsou rozváženy denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

ambulantní pečovatelská služba
terénní pečovatelská služba

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 416 735 110
E-mail:
dps@fchltm.charita.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01  Litoměřice
Web: https://fchltm.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Doprovod k lékaři nebo na pochůzky
Zařizování (dle pokynů klienta)
Prádelna
Sušárna

Adresa zařízení: Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010