Pečovatelská služba

Adresa: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Zřizovatel: Nezisková organizace

Havlíčkův Brod Reynkova 3643Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech klientů, nebo jako služba ambulantní v zařízení Sociálních služeb města Havlíčkův Brod - Na Výšině čp. 3241.

Působnost v lokalitě: Havlíčkův Brod


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

ambulantní pečovatelská služba
terénní pečovatelská služba

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 569 433 757,
+420 724 079 678
E-mail:
drahozalova@ssmhb.cz
Koordinátorka střediska PS Reynkova 3643 a střediska DPS Na Výšině 3241

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
Web: https://www.ssmhb.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010