Pečovatelská služba, Babice

Adresa: Babice 594, 687 03 Babice | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel: Město

Pečovatelská služba, Babice 1Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní v domácnostech uživatelů a jako ambulantní v prostorách Domu s upravitelnými chráněnými byty (DPS) v Babicích č. p. 594.

Staráme se průběžně o 70 uživatelů, jejichž průměrný věk je 78 let.

Kontakt na zřizovatele:

Telefon: +420 572 585  E-mail: starosta@babice.eu

starostka obce Babice

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Obce, ve kterých poskytujeme službu: Babice, Huštěnovice, Sušice, Kudlovice, Traplice, Jalubí.

Pečovatelská služba Babice sídlí v Domě s upravitelnými chráněnými byty (DPS) v Babicích č.p. 594 a využívá zde kancelář a hygienickou místnost, ve které je zřízena prádelna. Obě místnosti se nachází v 1. patře budovy.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

ambulantní pečovatelská služba
terénní pečovatelská služba

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 724 149 246
Email:
pecovatelska.babice@seznam.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Obec Babice, Babice 508, 687 03  Babice,
Web: http://www.babice.eu/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Babice 594, 687 03 Babice

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010