Osobní asistence

Adresa: Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj, Ústí nad Orlicí
Zřizovatel: Nezisková organizace

Ústí n O půjčovnaOsobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

osobní asistence

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+ 420 775 693 985
E-mail:
eva.jirincova@czp-pk.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s., Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
Web: http://czp-pk.cz/cs/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010