Osobní asistence

Adresa: U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Chodov | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Církevní organizace

Praha Chodov U modré školy 1Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči. Služba je určena pouze pro seniory starší 65 let, kteří bydlí v oblasti Prahy 4, 11 a 12 nebo v jejím blízkém okolí.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

osobní asistence

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 731 625 943
+420 272 941 972
E-mail:
socialnisluzby@charitapraha4.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Charita Praha – Chodov U modré školy 2337/1, 149 00  Praha 11-Chodov
Web: http://www.charitapraha4.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Chodov

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010