Odlehčovací služba, pobytová

Adresa: Manž. Curieových 603, 674 01 Třebíč | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 2 míst

Třebíč Manž. Curieových 603Odlehčovací služba je, ambulantní, pobytová. Je  poskytována seniorům od 65 let z kraje Vysočina se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Devítipodlažní budova panelového typu (bývalá ubytovna EDU), bezbariérová, vybavená osobními moderními výtahy

     

  •  v budově se nachází bufet, kadeřnictví, pedikúra, velká jídelna, společenská místnost, místnost pro rehabilitaci a činnosti ergoterapie
  •  

  •  v hale před jídelnou, bufetem a chodbou k jídelně je možné využít veřejné bezdrátové připojení k internetu
  •  

  •  zahrada s pergolami, lavičkami a velkým přístřeškem s lavicemi
  •  

  •  odlehčovací služba má jeden dvoulůžkový pokoj maximálně na 3 měsíce.

Stravování

V Domově je pro uživatele zajištěna celodenní strava 5x denně.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Ordinační doba ošetřujícího lékaře pro uživatele je pravidelně každé pondělí odpoledne.

Dva dny v měsíci zde ordinuje odborná lékařka – psychiatr, jedenkrát za čtvrt roku dochází za klienty odborná lékařka z neurologie.

Aktivizace, vzdělávání

Na rehabilitační péči úzce navazuje ergoterapie a volnočasové aktivity. V rámci této činnosti nacvičujeme s klienty hrubou a jemnou motoriku, trénujeme kognitivní funkce. K tomu využíváme dílnu volnočasových aktivit, kde klienti za podpory aktivizačních pracovnic vyrábí drobné dekorativní předměty např. z pedigu a keramické hlíny.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Kraj Vysočina, proto dáváme přednost při umisťování zájemcům s trvalým pobytem v kraji Vysočina.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 568 858 919
E-mail:
tomsikova.denisa@ddtrebic.cz
sociální pracovnice

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Třebíč, Manž. Curieových 603
Web: http://www.ddtrebic.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Dvoulůžkové

Vybavení objektu

Parkoviště
Společenská místnost
Jídelny
Kuchyně
Zahrada
Ordinace praktického lékaře
V dosahu veřejné dopravy
Kaple

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Bazální stimulace
Duchovní péče
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Kadeřník/holič

Adresa zařízení: Manž. Curieových 603, 674 01 Třebíč

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010