Dům s pečovatelskou službou, Uherské Hradiště Kollárova

Adresa: Kollárova 1243, 686 01 Uherské Hradiště | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace

Dům s pečovatelskou službou, Uherské Hradiště Kollárova 1Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Dům se nachází přímo v centru města Uherské Hradiště. Je zde 54 bytových jednotek, z toho 36 jednopokojových a 18 dvoupokojových z nichž 4 byty jsou bezbariérové.

V přízemí budovy jsou kanceláře vedení Senior centra UH, kancelář sociální pracovnice, zázemí pečovatelské služby a ordinace lékařů.

Budova je čtyřpodlažní, v budově jsou výtahy.

Stravování

V Domě je poskytována pečovatelská služba v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hod.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Cílovou skupinou jsou klienti, kteří jsou ve starobním důchodu nebo v invalidním důchodu a kteří na základě vlastní žádosti a rozhodnutím Rady města Uherské Hradiště byli umístěni do bytů v domech zvláštního určení a kteří požádali o pečovatelskou službu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 572 520 141,
+420 725 720 049
E-mail:
penzion2.uh@seznam.cz
sociální pracovnice

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Senior centrum UH, příspěvková organizace, Kollárova 1243, 686 01  Uherské Hradiště
Web: http://www.seniorcentrumuh.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla

Adresa zařízení: Kollárova 1243, 686 01 Uherské Hradiště

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010