Dům s pečovatelskou službou, Spálené Poříčí

Adresa: nám. Svobody 122, 335 61 Spálené Poříčí | Plzeň - jih, Plzeňský kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou, Spálené Poříčí 1Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V domě je 6 bytů vhodných především pro manželské páry a 2 byty o něco menší. Dům nabízí soukromí menšího objektu a zároveň blízkost centra – je přímo na náměstí u obchodního domu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Obyvatelé domu mají možnost využít:

   

 • výtah
 •  

 • společnou pračku a sušárnu
 •  

 • společenskou místnost s malou knihovničkou
 •  

 • veřejný internet
 •  

 • pedikúru a kadeřnické služby
 •  

 • objednávku obědů
 •  

 • pečovatelskou službu, kterou pro obyvatele zajišťuje Diecézní charita Plzeň - Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí

Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 735 753 136
E-mail:
edita.hofmanova@spaleneporici.cz
Sociální pracovnice
Kontaktní osoba:
Iva Jakubčíková, Telefon: +420 371 594 568

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, 335 61  Spálené Poříčí
Web: http://www.spaleneporici.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: nám. Svobody 122, 335 61 Spálené Poříčí

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010