Dům s pečovatelskou službou, Kunovice

Adresa: Cihlářská 536, 686 04 Kunovice | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou, Kunovice 1Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V klidném prostředí domu rozděleného do tří jednotlivých sektorů jsou umístěny byty velikosti od 39,8 m2 až po 48,4 m2.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Pro přijetí do domu pro seniory je třeba vyplnit přihlášku, doložit potvrzením ošetřujícího lékaře a potvrzením o výši důchodu. Příslušný je Městský úřad Kunovice, odbor hospodářsko správní a sociální komise, která projednává žádosti občanů o pronájem bytu v domě pro seniory, doporučuje obsazení bytů dle přijatých žádostí.

Do domu pro seniory mohou být přijati občané jednotlivci, nebo i manželské páry, kteří dosáhli věku starobního důchodu, občané trvale invalidní.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 572 549 999
E-mail:
jana.galova@mesto-kunovice.cz
městské informační centrum, kultura, nájmy

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04  Kunovice
Web: http://www.mesto-kunovice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla

Adresa zařízení: Cihlářská 536, 686 04 Kunovice

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010