Dům s pečovatelskou službou, Kaplice

Adresa: Novohradská 59, 382 41 Kaplice | Jihočeský kraj, Český Krumlov
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou, Kaplice 1Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Dům s pečovatelskou službou se nachází v Novohradské ulici poblíž náměstí. Díky strategické poloze jsou pro obyvatele dostupné potřebné instituce (pošta, knihovna, lékárna). Je zde celkem 13 bytů. 4 byty o velikosti 1+1 a 9 bytů o velikosti 1+0. Od jara do podzimu mohou obyvatelé využívat zahradu s posezením za domem.

Další informace

Soustředění bytů na jednom místě usnadňuje poskytování pečovatelské služby, která je v tomto domě zajišťována každý všední den od 7:00 do 15:30.

Zázemí zde mají pečovatelky, které zajišťují donášku oběda, nákupy, praní, úklidy a další činnosti pečovatelské služby.

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

S ostatními záležitostmi se mohou obyvatelé obracet na sociálního pracovníka – Odbor sociálních věcí a péče MěÚ Kaplice, Linecká 391, tel., 607 570 111, který vede evidenci žadatelů o byt, vyřizuje žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou a poskytuje sociální poradenství.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 380 303 188
+420 607 570 111
E-mail:
hana.smejkalova@mestokaplice.cz
Odbor sociálních věcí a péče MěÚ Kaplice

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41  Kaplice
Web: https://www.mestokaplice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Vybavení objektu

Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Zařizování (dle pokynů klienta)

Adresa zařízení: Novohradská 59, 382 41 Kaplice

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010