Dům s pečovatelskou službou

Adresa: F. B. Zvěřiny 217, 675 55 Hrotovice | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel: Město  | Kapacita: 36 bytů míst

Hrotovice F. B. Zvěřiny 217Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V Domě je 36 bytů, z toho 30 bytů 1+kk a 6 bytů 1+1. 3 byty 1+kk jsou bezbariérové. Některé byty mají balkony a každá bytová jednotka má svoje vlastní sociální zařízení, kuchyňskou linku včetně sporáku nebo vařiče. Další zařízení bytu je zcela v kompetenci a na náklady nájemců.

Dům má 3 poschodí a je vybaven výtahem.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Pečovatelskou službu v poskytuje Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč, Charitní pečovatelská služba Vltavínská 1376, 674 01  Třebíč

http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/charitni-pecovatelska-sluzba-trebic/

Koordinátorka pečovatelské služby - tel .776 106 782

Sociální pracovnice služby - tel. 736 503 949, 739 390 937

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Žadatel, který se uchází o nájem v DPS je povinen podat na  chváleném formuláři písemnou žádost Městskému úřadu v Hrotovicích. O pronajmutí bytů v DPS rozhoduje Rada města Hrotovice na základě návrhu vedoucí odboru hospodářsko-správního. Návrh vždy vychází ze seznamu uchazečů.

Rada města si vyhradila právo upřednostnit žadatele s trvalým pobytem v Hrotovicích.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 568 838 532
E-mail:
tajemnice@hrotovice.cz
tajemnice úřadu města

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Hrotovice, nám. 8. května 1, 675 55  Hrotovice
Web: https://www.hrotovice.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: F. B. Zvěřiny 217, 675 55 Hrotovice

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010