Dům s pečovatelskou službou Dům pokojného stáří Mořkov, Mořkov

Adresa: Horní 13, 742 72 Mořkov | Moravskoslezký kraj, Nový Jičín
Zřizovatel: Církevní organizace

Dům s pečovatelskou službou Dům pokojného stáří Mořkov, Mořkov 1Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Každý ze sesniorů má samostatnou bytovou jednotku – tj. kuchyňku, pokoj a sociální zařízení, vybavenou vlastním nábytkem. V domě je 11 bytových jednotek, sesterna, kulturní místnost, společná koupelna a výtah. Dům je situován v centru obce, poblíž se nachází nákupní i zdravotní středisko, obecní úřad, kostel i zastávky autobusu, což je pro starší občany velmi výhodné.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

V Domě je poskytována také domácí zdravotnická péče.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Dům provozuje Charita Kopřivnice. Cílovou skupinou zařízení jsou senioři a lidé se zdravotním či mentálním postižením z Mořkova. Jedná se o dům s pečovatelskou službou, kde je poskytována také domácí zdravotnická péče.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 556 759 324,
+420 731 625 703
E-mail:
charita.koprivnice@tiscali.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Charita Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice
Web: https://www.charitakoprivnice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla

Adresa zařízení: Horní 13, 742 72 Mořkov

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010