Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod Svatým Antonínkem

Adresa: Blatnice pod Svatým Antonínkem 886, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod Svatým Antonínkem 1Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Pečovatelská služba je poskytována prostřednictvím Charity Veselí nad Moravou.

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 518 322 213
+420 739 524 367
+420 518 331 221
+420 518 331 225
Email:
starostka@obecblatnice.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, 696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem
Web: http://www.obecblatnice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Praní ložního prádla
Praní osobního prádla

Adresa zařízení: Blatnice pod Svatým Antonínkem 886, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010