Domov pro seniory U Kostelíčka

Adresa: Štrossova 357, 530 03 Pardubice | Pardubice, Pardubický kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 106 míst

Pardubice u kostelickaPobytové služby pro uživatele, kteří mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které nejsou schopny se o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, a to ani za využití podpory rodinných příslušníků a pečovatelské služby. Služba je poskytována zájemcům přednostně s trvalým pobytem v okrese Pardubice.

Ubytování a prostředí

Ve službě Domov pro seniory je k dispozici celkem 107 lůžek na 47 pokojích na odděleních D2, D5 a D6.

Stravování

Celodenní stravu zajišťuje vlastní stravovací provoz. Strava je uživatelům podávána 4x denně, pro uživatele s diabetem 6x denně. Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, pro uživatele s diabetem druhá večeře. Kromě standardní stravy je jídelníček připravován s ohledem na potřeby uživatele a jeho zdravotní dispozice prostřednictvím různých diet - racionální dieta, žlučníková šetřící dieta, diabetická dieta, diabetická dieta šetřící, dieta s nízkým obsahem bílkovin, dieta s nízkým obsahem bílkovin diabetická a redukční dieta. Strava je dále rozšířena o nové druhy diet, kdy je jídlo zkombinováno se sippingem, to vše pod dohledem nutričního terapeuta. Ze stravovacího zařízení odebírají stravu všechna zařízení SsmP.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče je zajištěna smluvním praktickým lékařem, u kterého se může uživatel registrovat nebo praktickým lékařem, u kterého byl uživatel již registrován. Dále jsou zajištěny pravidelné návštěvy odborných lékařů např. psychiatrie, oční atd.

Uživatelé mohou využívat celodenní ošetřovatelskou a rehabilitační péči na základě ordinace lékaře prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tato odborná péče je zajištěna všeobecnými sestrami na jednotlivých odděleních a tato péče je poskytována 24 hodin denně.

Aktivizace, vzdělávání

Aktivizační činnosti jsou jednou z důležitých činností, které se prolínají celou sociální službou od nácviku sebepéče, přes nácvik zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu až po smysluplné trávení volného času. Aktivizačním činnostem se věnují pracovníci na všech úrovních poskytované péče. Součástí aktivizační činnosti je i práce v ergoterapeutické dílně, kde uživatelé dle svých schopností a zájmů vyrábějí výrobky, které jsou předmětem prodeje na výstavách uskutečněných v zařízení.

Další informace

Je k dispozici 7 velkých koupelen vybavených zvedací technikou.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

domov pro seniory

Kontakty

Telefon:
+420 466 613 176,
+420 466 611 703,
+420 466 612 434
E-mail:
kostelicek@ssmpce.cz

Telefon:
+420 739 683 925 linka 14
E-mail:
sona.ptackova@ssmpce.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby města Pardubic, kpt. Jaroše 726, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Web: http://ssmpce.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení pokojů

Vlastní sociální zařízení

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: Štrossova 357, 530 03 Pardubice

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010