Domov pro seniory se zvláštním režimem U Kostelíčka

Adresa: Štrossova 357, 530 03 Pardubice | Pardubice, Pardubický kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 191 míst

Pardubice u kostelickaNa odděleních D1, D3, D7 a D8 služby Domova se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby uživatelům od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerova a jiné typy demencí) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem v Pardubickém kraji.

Ubytování a prostředí

Domov se zvláštním režimem disponuje 195 lůžky na 88 pokojích na odděleních D1, D3, D4, D7 a D8.

Stravování

Celodenní stravu zajišťuje vlastní stravovací provoz. Strava je uživatelům podávána 4x denně, pro uživatele s diabetem 6x denně. Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, pro uživatele s diabetem druhá večeře.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče je zajištěna smluvním praktickým lékařem, u kterého se může uživatel registrovat nebo praktickým lékařem, u kterého byl uživatel již registrován. Dále jsou zajištěny pravidelné návštěvy odborných lékařů např. psychiatrie, oční atd.

Uživatelé mohou využívat celodenní ošetřovatelskou a rehabilitační péči na základě ordinace lékaře prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tato odborná péče je zajištěna všeobecnými sestrami na jednotlivých odděleních a tato péče je poskytována 24 hodin denně.

Aktivizace, vzdělávání

Aktivizační činnosti jsou jednou z důležitých činností, které se prolínají celou sociální službou od nácviku sebepéče, přes nácvik zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu až po smysluplné trávení volného času. Aktivizačním činnostem se věnují pracovníci na všech úrovních poskytované péče. Součástí aktivizační činnosti je i práce v ergoterapeutické dílně, kde uživatelé dle svých schopností a zájmů vyrábějí výrobky, které jsou předmětem prodeje na výstavách uskutečněných v zařízení.

Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

domov se zvláštním režimem

Kontakty

Telefon:
+420 466 613 176,
+420 466 611 703
+420 466 612 434
E-mail:
kostelicek@ssmpce.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby města Pardubic, kpt. Jaroše 726, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Web: http://ssmpce.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Štrossova 357, 530 03 Pardubice

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010