Domov pro osoby se zdravotním postižením PETRA

Adresa: Mačkov 79, 388 01 Blatná | Jihočeský kraj, Strakonice
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 70 míst

MačkovPobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Ubytování a prostředí

V našem domově  je služba realizována na 3 odděleních pod názvy Včela, Beruška a Motýl.

Oddělení jsou účelně a moderně vybavena. Typický je tzv. stropní pojezdový zvedací systém na dvou odděleních, který splňuje funkci zvedáků, chodítek apod. Pro uživatele je transport příjemný a personálu slouží používání systému k usnadnění namáhavé fyzické práce. I imobilní klient se za jeho pomoci dostane velmi lehce např. i do bazénu nebo do ordinace lékaře.

Všechna oddělení disponují velkou prostornou terasou, která také nabízí imobilním klientům upoutaným na lůžko příjemný pobyt venku s využitím bezbariérové návaznosti na přírodní park a venkovní prostory.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Lékařskou péči poskytují lékaři, kteří nejsou zaměstnanci domova, ale do domova dojíždějí a ordinují přímo v prostorách našeho domova v následujícím časovém rozsahu:

   

 • praktická lékařka pro dospělé - 1x týdně
 •  

 • pediatr - dle potřeb klientů
 •  

 • stomatolog - 1x měsíčně
 •  

 • neurolog - 1x za 2 týdny
 •  

 • psychiatr - 1x za 3 týdny

Aktivizace, vzdělávání

Rehabilitační péči zajišťují vlastní zaměstnanci formou různých metod a technik včetně hiporehabilitace. Ta je poskytována formou hipoterapie a dalších aktivit s využitím koní. Za tímto účelem domov v současné době chová 5 koní a 2 poníky.

Další informace

Klienti mají možnost zapojit se nejen do aktivizační činnosti přímo na jednotlivých odděleních v prostorných hernách, ale mohou dle svých možností využít např. hipoterapii, bazénový komplex přímo v domově, muzikoterapii, skupinové cvičení, taneční při speciálních tancích s vozíky a další aktivity, které domov nabízí.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

domov pro os. se zdr. postižením

Kontakty

Telefon:
+420 383 413 102,
+420 725 390 673
E-mail:
brozova@domovpetra.cz
sociální pracovnice

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Domov PETRA Mačkov, Mačkov č.p. 79, 388 01 Mačkov
Web: https://www.domovpetra.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Třílůžkové

Vybavení pokojů

Polohovací lůžko

Vybavení objektu

Pokoje pro návštěvy

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: Mačkov 79, 388 01 Blatná

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010