Denní stacionář

Adresa: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 20 míst

Havlíčkův Brod Reynkova 3643Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Služba je poskytována v bezbariérové, přízemní budově, která je vybavena dle potřeb k zajištění kvalitní a bezpečné služby uživatelům.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Působnost v lokalitě: Službu poskytujeme zejména občanům Havlíčkova Brodu a zájemcům z okolních obcí.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

ambulantní pečovatelská služba

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře

Kontakty

Telefon:
+420 569 426 689
E-mail:
drahozalova@ssmhb.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
Web: https://www.ssmhb.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010