Denní stacionář

Adresa: Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna | Jihomoravský kraj, Vyškov
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 10 míst

Slavkov Polní 1444Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Stacionář (Centrum denních služeb) se nachází v přízemí Domu s pečovatelskou službou Polní 1444. Vstup je přes hlavní vchod do budovy a je bezbariérový.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

V případě, že si osoba nemůže zajistit samostatnou dopravu, nabízíme fakultativní službu svoz služebním automobilem. Svoz je zajišťován od 07.00 hod. do 16.00 hod


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

ambulantní pečovatelská služba

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře

Kontakty

Telefon:
+420 734 435 125
E-mail:
cds.slavkov@hodonin.charita.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00  Brno
Web: https://dchb.charita.cz
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení objektu

Parkoviště
V dosahu veřejné dopravy

Adresa zařízení: Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010