Denní stacionář

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2, 261 01 Příbram | Příbram, Středočeský kraj
Zřizovatel: Církevní organizace

Příbram nám. T.G.Masaryka stacionářDenní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Denní stacionář se nachází v plně zrekonstruovaném bezbariérovém prostoru o rozloze 130 m2, přímo v centru Příbrami.

Aktivizace, vzdělávání

Kondiční cvičení, ergoterapie, muzikoterapie, vaření a pečení, canisterapie, výlety po okolí aj.

Spolupracujeme s místním knězem, který stacionář pravidelně navštěvuje.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

Telefon:
+420 731 621 984
E-mail:
stacionar@charita-pribram.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Charita Příbram Jiráskovy sady 240, 261 01  Příbram
Web: https://pribram.charita.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Náměstí T. G. Masaryka 2, 261 01 Příbram

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010