Denní stacionář

Adresa: Renoirova 614/7, 152 00 Praha 5 | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Církevní organizace

Praha Barrandov Riegrova DZRDenní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Aktivizace, vzdělávání

   

 • fyzické cvičení
 •  

 • trénování paměti
 •  

 • čtení a zpívání
 •  

 • výtvarné činnosti a ruční práce
 •  

 • společné vaření a pečení
 •  

 • promítání filmů
 •  

 • péče o květiny, práce na zahradě
 •  

 • pobyt venku na zahradě a terase
 •  

 • aktivity s dobrovolníky – příležitostné kulturní akce, přednášky, hudební vystoupení, promítání, vyprávění.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

ambulantní pečovatelská služba

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře

Kontakty

Telefon:
+420 737 280 628
E-mail:
socialni.dzr@praha.charita.cz
sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 13/44, 120 00  Praha 2-Vinohrady
Web: https://praha.charita.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Renoirova 614/7, 152 00 Praha 5

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010