Denní stacionář Dům sv. Josefa, Kojetín

Adresa: Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín | Olomoucký kraj, Přerov
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 10 míst

Denní stacionář Dům sv. Josefa, Kojetín 1Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Uživatelé služeb mohou využívat společné prostory zařízení, které tvoří společenská místnost, terapeutická dílna, tělocvična, kaple, sociální zařízení (WC, umývárna, sprcha) a zahrada s altánovým posezením. Přístup do všech prostor je bezbariérový.

Aktivizace, vzdělávání

Rozvoj jemné a hrubé motoriky při rukodělných činnostech, vzdělávací programy, hudba, trénink paměti a logického uvažování, orientace v čase, prostoru a místě, zdravotní cvičení, přednášky, soutěže, hry

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Uživatelé mohou služby centra využívat každodenně nebo nepravidelně (např. jen část dne nebo pouze některé dny v týdnu nebo měsíci dle potřeby).

Úhrada za služby se účtuje podle platného Úhradovníku poskytovaných služeb. Poskytovatel je povinen předložit uživateli písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté služby za kalendářní měsíc nejpozději do 5. dne následujícího měsíce

Průměrný věk uživatelů 73,74 let.

Pro převozy do zařízení, zpět domů, k lékařům, na úřady či na jiné pochůzky mohou uživatelé využívat charitní automobil.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

ambulantní pečovatelská služba

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře

Kontakty

Telefon:
+420 581 762 160,
+420 720 126 475
E-mail:
cds@kojetin.charita.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Charita Kojetín, Kroměřížská 198, 752 01  Kojetín
Web: http://www.kojetin.charita.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení objektu

Společenská místnost
Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010